Duurzame energie

Van de Velde Installatiegroep is al jaren actief op het gebied van duurzame energie en heeft hiervoor alle kennis in huis.

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit bronnen als zon, water, wind, biomassa en aardwarmte. Duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Met zonnepanelen wordt elektriciteit opgewekt die terug geleverd wordt aan het energiebedrijf. Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte, die vervolgens gebruikt kan worden voor de verwarming van diverse ruimten maar ook tap- en grondwater. Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijk bronnen zoals de buitenlucht of de aarde en zet deze om in een bruikbare warmte ten behoeve van verwarming of tapwater. Warmteterugwinning tenslotte is een installatie die warmte terugwint die bijvoorbeeld verloren gaat bij het douchen of ventileren. Door deze warmte te hergebruiken, bijvoorbeeld voor het opwarmen van koud aanvoerwater, kan veel energie worden bespaard.

Terug naar oplossingen

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem vrijblijvend contact op