Bijvullen cv-installatie

Wanneer moet ik mijn cv-installatie bijvullen?
Bij centrale verwarmingsinstallatie is sprake van een gesloten systeem. Om het systeem goed te laten werken moet het precies de goede hoeveelheid water bevatten.

Wat moet ik doen bij te hoge of te lage druk?
De waterdruk in het systeem kunt u aflezen op de drukmeter van uw cv-ketel. Afhankelijk van het type, geeft soms ook de kamerthermostaat een melding. De druk moet voor de meeste cv-installaties tussen de 1,5 en 2,0 bar zijn. Bij deze druk zijn de prestaties van uw verwarmingsinstallatie optimaal. Bij een hogere en een lagere druk kunnen problemen ontstaan en kan uiteindelijk de verwarming uitvallen. Bij een te hoge druk is het verstandig uw installateur in te schakelen. Als de druk te laag is, moet er water worden bijgevuld.

Hoe vul ik de cv-installatie bij?
1. Controleer de drukmeter van uw cv-ketel: is de druk lager dan 1,5 bar dan moet u water bijvullen.
Om druk van de cv-installatie op peil te brengen, heeft u nodig: Een vulslang, een emmer en een doek of dweil.

2. Zet de thermostaat op de laagste stand (bij oudere toestellen zonder digitale drukmeter is het beter de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact te halen). De cv-ketel moet afgekoeld zijn wanneer u start met bijvullen.

3. Schroef de afsluitdop van de vulkraan van de cv-installatie. Draai de vulkraan nog niet open.

4. Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan. Houd een emmer onder het uiteinde van de slang en open de kraan een stukje.
5. Houd het uiteinde van de slang omhoog en laat het water tot de rand komen, zodat er geen lucht meer in de slang zit.

6. Draai de waterkraan weer dicht en sluit de slang aan op de vulkraan van de cv-installatie.

7. Draai eerst de waterkraan open en draai daarna pas de vulkraan van de cv-installatie open, zodat het water de installatie in kan stromen.

8. Hou de drukmeter van de cv-ketel in de gaten. Zodra de druk bijna op 2 bar staat, draai dan eerst de vulkraan dicht en daarna de waterkraan.

9. Koppel de vulslang af en laat het water dat nog in de slang zit in de emmer lopen. Hou een dweil bij de hand i.v.m. eventueel morsen.

10. Doe de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact.

Bron: Nefit.nl

Terug naar voorpagina

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem vrijblijvend contact op