Flexwoningen ‘t Zwin

Er is gestart met de realisatie van 52 flexwoningen in Middelburg, waar wij als Van de Velde Installatiegroep de technische installaties mogen gaan verzorgen.
De opdrachtgevers zijn Woongoed Middelburg en Marsaki BV.
Van de flexwoningen zijn er 24 bedoeld voor mensen die met spoed een huis zoeken (zoals gescheiden mensen of jongeren die niet thuis kunnen blijven wonen).
Ook komen er 28 flexwoningen voor statushouders: asielzoekers die permanent in Nederland mogen blijven wonen. Ze kunnen tijdelijk in een flexwoning wonen, totdat er een definitieve woonruimte is gevonden.

Terug naar projecten

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem vrijblijvend contact op