Waarom is het interessant om te investeren in zonnepanelen?

Steeds meer mensen willen zonnepanelen aanschaffen en daar zijn duidelijke redenen voor. Met zonnepanelen kun je jaarlijks behoorlijk veel geld besparen op de energiekosten en je bent milieubewust bezig. Van de Velde Installatiegroep kan u als toekomstige eigenaar van zonnepanelen van alle noodzakelijke informatie te voorzien. Ontdek bijvoorbeeld meer over de kosten van zonnepanelen, of er een subsidie beschikbaar is, of gebruik het overzicht hieronder voor meer informatie.

Zes redenen om zonnepanelen te installeren in Zuidwest Nederland:

1. Bespaar geld. Nu en in de toekomst

Zonnepanelen verlagen uw energierekening en beschermen u deels tegen stijgende energieprijzen. In principe zet u met de installatie van zonnepanelen een deel van uw energierekening ‘op slot’. Dat wil zeggen; u bent niet langer afhankelijk van de bewegingen van de energieprijs. Omdat u overtollig opgewekte stroom gewoon kunt verkopen tegen het energietarief, zullen uw zonnepanelen ongeacht de energieprijs een vast percentage op de energierekening besparen.

2. Verhoog de waarde van uw huis

Zonnepanelen verhogen de waarde van uw huis substantieel en hebben een positieve invloed op het verplichte energielabel. De waardevermeerdering kan oplopen tot boven de aanschafprijs van uw installatie! Zonnepanelen zijn dus een duurzame investering. Voor iedere euro die u op jaarbasis bespaart, neemt de huiswaarde ongeveer met 20 euro toe. Gezien de stijgende energieprijs, neemt de waardevermeerdering als gevolg van zonne-energie ook toe! 

3. Bescherm het milieu

Met het klimaatprobleem bent u inmiddels wel bekend. De vraag is of u ook uw steentje bijdraagt aan het terugdringen van deze dreigende ecologische ramp. De kolencentrales waarmee ‘grijze’ stroom wordt opgewekt, pompen jaarlijks een enorme hoeveelheid broeikasgas de atmosfeer in. Daar blijft het echter niet bij, want een dergelijke centrale stoot ook gassen uit als waterstofsulfide, de veroorzaker van zure regen. Eén van de grootste stappen die u als consument kunt nemen, is het overstappen op een duurzame energiebron. Zonne-energie is een schone, stille vorm van energie die uiterst milieuvriendelijk is. Door er gebruik van te maken, wordt u minder afhankelijk van de vervuilende ‘grijze’ stroom.

4. Profiteer van overheidssubsidie

De Nederland overheid heeft met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een uitgebreid pakket aan subsidies beschikbaar gesteld. Er bestaan subsidies voor zowel zonnepanelen als voor zonneboilers. De subsidie voor zonnepanelen bestaat uit een premium van 33 cent per kWh op de teruglever-vergoeding aan het energiebedrijf. De subsidie op zonnecollectoren (Stimuleringsregeling Duurzame Warmte) bestaat uit een toelage op de aanschafkosten, die in de meeste gevallen rond de 720 euro ligt.

5. Word onafhankelijker van de energiebedrijven

Het Nederlandse energienet is in principe prima in orde, maar mocht er zich een lange periode van stroomstoring voordoen, dan kunt u altijd uw zonnepanelen op een accu aansluiten. Op deze manier heeft u ook in tijden van stroomstoring gewoon elektriciteit. Daarnaast bent u onafhankelijker van de perikelen van de energiebedrijven.

6. De meeste zonuren in Zuidwest Nederland

De kuststrook van Nederland is gemiddeld genomen een stuk zonniger dan het binnenland. Dit heeft te maken met stapelwolken, die zich in het voorjaar dankzij de snel opgewarmde grond (en daardoor opstijgende lucht) vooral boven land vormen. Aan zee doet dit verschijnsel zich een stuk minder voor, omdat de zee nog koel is door de achterliggende winter. Daarnaast zorgt de zeewind voor het landinwaarts wegblazen van eventuele bewolking. Hieronder de verrassende zonurenkaart van Nederland;

zonnekaart Nederland

Terug naar voorpagina

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem vrijblijvend contact op